• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Korea`s EHWA Women's University announces the admission of students

Korea`s EHWA Women's University announces the "Fall 2016 admission for foreign students".

Foreign students, who intend to participate in the fall admission, may apply to EHWA Women's University on April 04-25 of this year.

The program covers Korean language and literature, English language and literature, political science and international relations, public administration, economics, sociology, psychology, mathematics, statistics, chemistry, environmental sciences and engineering, health science and other fields.

More detailed information on the program can be found at the following links: http://admission.ehwa.ac.kr and http://enter.ehwa.ac.kr


18.02.2016 - 14:58