• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Ливанские учителя и ученики посетили Азербайджан

Нашу страну посетила делегация средней школы Кавашра, действующей в провинции Северный Аккар Ливана.


В рамках визита заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы встретился с представителями средней школы Кавашры.


В ходе встречи было высоко оценено открытие «Азербайджанской комнаты» в упомянутом учреждении.


Гости также посетили Бакинский Европейский лицей и ознакомились с условиями, созданными в учреждении, а также с процессом обучения.


Позже делегация, посетила Инновационный центр "STEAM" и была проинформирована о деятельности данного учреждения.
 


22.09.2023 - 17:17