• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Министерство МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮМЕНЮ

Азербайджанские школьники победили на международном конкурсе

Команда, представляющая нашу страну на Международном конкурсе молодежных  инноваций (BIEA 2020) в Великобритании, добилась успеха.

Одной из 12 команд, принявших участие в финале, была сборная Азербайджана.

Учащиеся лицея имени академика Зарифы Алиевой при Министерстве образования Руслан Байрамов, Эльвин Билалов и Сулейман Исмаилов  были выбраны лучшими в номинации «Награда за лучшую работу».

В этом году тема конкурса, который проходит  в Лондоне с 2019 года - «Защитим наши берега от пластиковых отходов».

Разработанное нашими школьниками устройство для очистки суши и моря от  пластиковых отходов,  было высоко оценено зарубежными специалистами.

 Информация о достижениях наших студентов была опубликована в зарубежных СМИ  (https://www.openpr.com/news/2080685/innovation-from-young-scientists-to-tackle-beach-plastic-waste).

 


03.07.2020 - 10:15