• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Министерство МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮМЕНЮ

Победители республиканских предметных олимпиад

Определены победители республиканских предметных олимпиад. В общей сложности 320 человек стали победителями, 55 из них удостоены золотых, 105 - серебряных, 160 - бронзовых медалей. победители представили 158 общеобразовательных учреждений из 42 городов и районов страны. 101 из них - девочки и 219 - мальчики.

10 золотых медалистов, показавших самые высокие результаты по каждому предмету на республиканских предметных олимпиадах, были удостоены номинации «Первый из первых».

В 2019-2020 учебном году в олимпиаде приняли участие около 34 тысяч учащихся. Цель олимпиад - выявить талантливых детей, повысить интерес учащихся к предметам и дать им возможность продемонстрировать свои знания и навыки в здоровой конкурентной среде. Республиканские предметные олимпиады проводятся при генеральном спонсорстве “Kapital Bank”.

Распоряжение министра образования Азербайджанской Республики об итогах республиканских предметных олимпиад.

 


02.07.2020 - 14:43