• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮ

Министр образования находится с визитом в Казахстане

Делегация во главе с министром образования Эмином Амруллаевым находится с визитом в Казахстане для участия в 5-м заседании Международной тюркской академии.

 

23 июня делегация посетила школу STEM Quantum в городе Нур-Султан и интеллектуальную школу Назарбаева, ознакомилась с условиями, созданными здесь.

 

Делегация была подробно проинформирована о достижениях обоих учебных предприятий, которые выразили заинтересованность в сотрудничестве с партнерами из Азербайджана.

 

 Также делегация посетила профессионально-технический колледж и колледж общественного питания и сервиса. В ходе визита делегация ознакомилась с деятельностью учреждений  и условиями, созданными для студентов.

 

В тот же день министр образования Эмин Амруллаев встретился с министром просвещения Казахстана Асхатом Аймагамбетовым. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между нашими странами в сфере образования, подчеркнута важность обмена опытом по направлениям, представляющим взаимный интерес.


23.06.2022 - 18:53