• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Министерство МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮМЕНЮ

Взрывоопасные боеприпасы и мины: Министерство образования, Европейский союз, ANAMA и UNİCEF запускают программу

Между Министерством образования, ЮНИСЕФ и ANAMA подписан совместный план действий.

 

Министерство образования Азербайджана, UNİCEF и Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) подписали трехсторонний план действий по расширению партнерства до 2022 года по вопросам обезвреживания взрывоопасных боеприпасов.


На церемонии подписания UNİCEF представил совместный план действий по поддержке детей и семей, пострадавших от армяно-азербайджанского конфликта, проживающих в непосредственной близости от заминированных территорий.


 Программа осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза, в партнерстве с ANAMA и Министерством образования.


План действий предусматривает серию просветительских мероприятий для более 100 000 человек, в том числе около 20 000 детей. 

 

Программа предусматривает различные мероприятия по повышению осведомленности об опасностях взрывчатых веществ, в том числе разработку информационных материалов, а также проведения  мероприятий в школах.


15.10.2021 - 16:51