• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Министерство МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮМЕНЮ

Вакцинировано около 90% работников образования

В настоящее время 86% всех педагогов страны вакцинированы от COVID-19.

 

90% педагогов общеобразовательных учреждений приняли участие в вакцинации.


Этот показатель составляет 88% для Баку, 92% − для Сумгайыта, 94% − для Гянджи, 89% − для Абшерона, 97% − для Ярдымлы, 96% − для Нафталана и по 95% − для Ширванского, Газахского и Тертерского районов.


92% педагогов, работающих во внешкольных образовательных учреждениях, 80% педагогов, работающих в высших и средних специальных учебных заведениях, 92% педагогов, работающих в профессиональных учебных заведениях, уже вакцинированы.

 

Кроме того, 1% педагогов, работающих в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, и 2% педагогов внешкольных образовательных учреждений имеют сертификат иммунитета.


Сотрудники всех учебных заведений должны принять активное участие в процессе вакцинации.


Министерство образования призывает всех педагогов пройти вакцинацию от вируса и соблюдать санитарно-гигиенические нормы.


20.09.2021 - 18:56