• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Министерство МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮМЕНЮ

Состоится тренинг в рамках "Диалога медиа и образования"

16-17 сентября 2021 года Министерство образования и  Агентство развития медиа Азербайджана  проведут обучающий тренинг для представителей СМИ.

 

Основная цель тренинга – предоставить журналистам из сферы образования  более подробную информацию об этой области, укрепление эффективного сотрудничества со СМИ и информирование общественности о проделанной работе через СМИ.

 

В ходе тренингов руководители структурных подразделений Министерства образования выступят с презентациями и обменяются мнениями о новом учебном годе  в различных сферах образования.


15.09.2021 - 16:04