• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Two universities in Azerbaijan rank in world rankings

Quacquarelli Symonds (QS), an international analytical agency renowned for its comprehensive university rankings, has recently unveiled its highly anticipated QS World University Rankings by Subject for the year 2024.

 

Azerbaijan was represented in the mentioned rating by the educational programs of two universities. Azerbaijan University of Languages, which has achieved the highest result in the country, has entered the list of 301-340 best universities in the world on the program "Modern Languages". In its turn, Azerbaijan State Economic University has been included in the list of 351-400 best universities in the world in the program "Economics and Econometrics" and in the list of 501-550 best universities in the world in the program "Social Sciences and Management".

 

It should be noted that the methodology of assessment of the relevant rating includes 5 main indicators: academic reputation, reputation among employers, number of references, H-index and international scientific cooperation index.


11.04.2024 - 12:31