• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Emin Amrullayev meets with the Prime Minister of Georgia

On May 19, the Azerbaijani Minister of Science and Education Emin Amrullayev, who is visiting Georgia, met with Prime Minister of Georgia Irakli Garibashvili.

 

The meeting was attended by Georgian Minister of Education and Science Georgi Amilakhvari, rector of ADA University Hafiz Pashayev and Azerbaijani Ambassador to Georgia Faig Guliyev.

 

During the meeting, the activities of schools in which the Georgian language is taught in the Republic Azerbaijan and the Azerbaijani language is taught in Georgia were highly appreciated, and the prospects for cooperation in general, higher education and science were emphasized.


19.05.2023 - 17:02