• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

President received Minister of National Education of Turkiye and a group of members of GNAT in format of video conference

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has received Minister of National Education of the Republic of Turkiye Mahmut Ozer and a group of members of the Grand National Assembly of Turkiye (GNAT) in the format of a video conference.

 

The reason for holding the meeting in the format of a video conference is that the members of the Turkish delegation tested positive for COVID-19.

 

https://president.az


01.02.2023 - 11:23