• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Submission of documents for doctoral education abroad for the spring semester of 2021 is launched

In the framework of the "2019-2023 State Program to improve the international competitiveness of the higher education system in Azerbaijan", the “2019-2023 State Program” Management Group under the Ministry of Education invites the citizens of the Republic of Azerbaijan wishing to study for a doctorate level at prestigious foreign universities to participate in the submission of documents for the Spring 2021 semester.

The program is designed for candidates preparing for admission to doctoral programs in priority trends of specialties and specialties for doctoral level education abroad and currently studying at the doctoral level in relevant fields. Funding for the education of program participants is managed by the State Program Management Group.

Other information and conditions on the submission of the documents is available in the announcement. For additional questions, interested candidates can appeal to dpinfo@edu.gov.az by e-mail.

The deadline for applications is December 15, 2020.


24.11.2020 - 14:11