• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

Video conference between President Ilham Aliyev, vice-president and other representatives of Microsoft held

Initiated by Microsoft, a video conference has been held between President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev, the company’s Vice-President Philippe Rogge, Head of Corporate, External and Legal Affairs in Central and Eastern Europe Nanna-Louise Linde, and other representatives of Microsoft.

On behalf of Azerbaijan, Assistant to President Shahmar Movsumov and Minister of Transport, Communications and High Technologies Ramin Guluzade participated in the videoconference.

 

www.president.az


17.06.2020 - 12:40