• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

Minister of Education meets with the Ambassador of the Czech Republic to Azerbaijan

On the 9th of June, the Minister of Education Emin Amrullayev met with Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Czech Republic Milan Ekert, who is completing his mission in our country.

 

During the meeting, the current state and prospects of cooperation between the Ministries of Education of the Republic of Azerbaijan and the Czech Republic in the field of education were discussed.

 

The parties praised the provision of "Merkur construction kits" to schools in Garavelli, Meisari, Muganli, Gizmeydan and Angakharan villages of Shamakhi district as part of the "Aid to Development" project, as well as the repair work carried out at a secondary school named after Rajabov in Kareveli village of Shamakhi district as part of the "Ensuring energy efficiency" project. Both projects were implemented within the framework of cooperation with the Czech Republic in the field of education.


09.06.2022 - 18:42