• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back

Educational stands at the "TEKNOFEST Azerbaijan" festival

The opening ceremony of our country's first festival, “TEKNOFEST Azerbaijan”, took place on May 26.

 

At the opening ceremony, the Minister of Education Emin Amrullayev familiarized himself with the stands where the Ministry of Education is represented. During the familiarization with the stands, the Minister in a conversation with students and pupils noted that it was encouraging that they took part in this festival with great interest.

 

Emin Amrullayev expressed the hope that the festival will serve as a bridge to the historical achievements of our youth related to the development of digital technology, and thanked the organizers.

 

It should be noted that the Ministry of Education was represented at the festival by “Baku Skills” competition, organized by the STEAM project for schoolchildren and students, projects presented by a number of higher educational institutions, and 3 projects reflecting the activities of the Ministry of Education of the Nakhchivan Autonomous Republic.


26.05.2022 - 18:19