• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

Achievements of Azerbaijani students at the European Physics Olympiad

The European Physics Olympiad was held in the Slovenian capital of Ljubljana.

 

Our students successfully performed at the Olympiad and won 4 bronze medals and one "Encouragement Prize". Thus, Eshgin Aliyev, an 11th-grade student of the Lyceum named after Academician Zarifa Aliyeva under the Ministry of Education, Sadig Sadihzadeh, a 10th-grade student of the physics-mathematics and informatics biased Lyceum under the Ministry of Education, Rafsan Habibullayev, an 11th grade student of "Young Talents" lyceum under the Baku State University, Vagif Aliyev, an 11th grade student of Baku Technical and Humanitarian Lyceum No. 147, won a bronze medal.  Nijat Abbasov, a 10th grade student at the Turkish Solidarity Foundation Baku Turkish Lyceum, received an encouragement prize. 

 

We congratulate our students and wish them further success.
 


25.05.2022 - 12:01