• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

Azerbaijani Minister of Education speaks at World Education Forum

A delegation led by Minister of Education Emin Amrullayev continues to attend the World Education Forum, traditionally held from the 22nd  to the 25th of May 2022 in London, UK.

 

The Minister of Education addressed the 7th plenary session of the Forum on the theme "How we can successfully build the society we hope for" and briefed the participants of the Forum on the activities carried out in the field of education in our country.

 

During his visit, the Azerbaijani Minister of Education held a working meeting with Baroness Emma Nicholson, Trade Envoy of the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to Azerbaijan. During the meeting, they discussed the current state and future prospects of cooperation between the two countries in the field of education.
 


24.05.2022 - 16:00