• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

The Azerbaijani Minister of Education meets with the State program scholarship recipients in London

The Azerbaijani Minister of Education Emin Amrullayev is on a working visit to London to participate in the World Education Forum.

 

As part of his visit, the Minister of Education met with the State program scholarship recipients at the Embassy of the Republic of Azerbaijan in the UK on May 22. During the meeting the Minister of Education provided information on the activities carried out by the Ministry of Education and held a useful exchange of views on various areas of education.

 

At the same time, Emin Amrullayev received detailed information about the educational activities of our citizens participating at the meeting, the research work of doctoral students, their experiences at the universities where they study, and the knowledge they have gained.


23.05.2022 - 13:00