• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

To attention those wishing to apply for dual diploma programs!

Two of the four double diploma programs implemented under the "State program to improve the international competitiveness of the Republic of Azerbaijan's higher education system in 2019-2023" refer to the master's degree level.


Thus, in order to obtain the title of a student in the double diploma programs held between Azerbaijan State Pedagogical University and George Washington University in qualification of “Education and human capital development” and between ADA University and George Washington University in qualification of “Computer science and data analysis” and “Electricity and electric power”, it is necessary to participate in the first stage of the master's examination conducted by the State Examination Center.


You can also take the first step toward becoming a State Program student by participating in the master’s degree examination of the State Examination Center that will be held in February.
 


11.01.2022 - 11:37