• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

A delegation from the Council of Higher Education of Turkey visits Shusha

A delegation from the Council of Higher Education of Turkey visited the city of Shusha. The delegation led by the Minister of Education Emin Amrullayev included Nobel laureate Aziz Sanjar, chairman of the Council of Higher Education of Turkey  Erol Ozvar, Turkish Ambassador to the Republic of Azerbaijan Cahit Bagci, Rector of UNEC Adalat Muradov and foreign researchers who came to our country within the UNEC Economic Forum.

 

As part of the visit, the guests visited historical sites in Shusha and saw many cultural monuments. They visited the Fortress Walls, Yukhari Govhar Agha Mosque and Byulbyul House Museum.

 

The participants of the trip toured the Jidir Plain (Azerbaijani: Cidir duzu) and familiarized themselves with the restoration and reconstruction work carried out in Shusha.


05.12.2021 - 15:28