• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

Deputy Education Minister meets founder of Istanbul Aydin University

On 3 December, Deputy Education Minister Firudin Gurbanov met with Mustafa Aydin, head of Istanbul Aydin University and the Eurasian Union of the Universities. 

 

The meeting included an exchange of views on mutual cooperation with Istanbul Aydin University.

 

The meeting discussed the participation of local higher education institutions in the 7th Eurasian Higher Education Summit (EUVIE 2022), which will take place on 2-4 March 2022 in a virtual format in Istanbul, Turkey.

 

At the same time, the meeting discussed the mission and activities of the Eurasian Universities Union (EURAS), the promotion of cooperation between more than 110 universities from Western and Central Europe, the Balkans, the Caucasus, the Middle East and Asia, and its importance for the global development of educational standards in the Eurasian region.

 

The meeting focused on the exchange of students and professors from Aydin University in Istanbul with a number of higher education institutions in Azerbaijan, the organisation of joint events, the prospects for the development of a dual degree programme and cooperation in the field of scientific research.

 

It should be noted that Istanbul Aydin University, founded in 2003, is a private university. The university has 6,500 international students from 107 countries and has links and student exchange programs with more than 450 prestigious institutions around the world.
 


03.12.2021 - 15:28