• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

Briefing on the establishment of a joint Azerbaijani-Turkish university

On December 3, Education Minister Emin Amrullayev and Erol Ozvar, Chairman of the Council of Higher Education of Turkey, held a briefing.

 

The briefing clarified issues related to the establishment of a joint Azerbaijani-Turkish university. It was noted that discussions have already started in connection with the establishment of the university. The university will teach specialties, which are in the leading universities of Turkey and are in demand in Azerbaijan.

 

The briefing concluded with answers to questions from the representatives of the media.


03.12.2021 - 19:26