• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

International students take part in a tree-planting event

On November 20, under the auspices of the Ministry of Ecology and Natural Resources, the Ministry of Education, and the IDEA Public Association, a tree-planting campaign with the motto "From Victory to Green Thought" was held in Khojasan settlement as part of the "Green Marathon" project.

 

Leaders of relevant structures and heads of relevant departments, foreign students studying in our country, representatives of higher education institutions, and graduates of the "State Program 2007-2015" and "Intergovernmental Scholarship Programs" attended the tree planting campaign. Representatives from the State Migration Service and the Azerbaijan International Development Agency (AIDA) of the Ministry of Foreign Affairs also took part in the marathon.

 

More than 100 international students from 17 higher education institutions from 48 countries took part in the Autumn Tree Planting Marathon to improve the environment, increase green areas, and increase networking and social activity among international students, as well as to encourage international students to study in Azerbaijan.

 

At the end of the event, participants' impressions were heard and dozens of commemorative photos were taken.
 


20.11.2021 - 18:46