A
A
A
Segoe UI
Arial
Helvetica
Standart
Large
Geriyə
Ümumi təhsil

Ümumi təhsil təhsilalanlara elmlərin ümumi əsaslarının öyrədilməsini, zəruri bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanmasını, onların həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlanmasını təmin edən təhsil pilləsidir.

 

Fəaliyyət istiqamətləri:
 • Ümumi təhsilin məzmununun mütəmadi təkmilləşdirilməsi mexanizminin hazırlanması;
 • Dövlət təhsil standartları əsasında fənn kurikulumlarının (proqramların) hazırlanmasının təşkili;
 • Ümumi təhsil pilləsi üzrə baza tədris planlarının hazırlanması;
 • Müəllim fəaliyyətinin qiymətləndirmə meyarlarının hazırlanmasına və tətbiqinə nəzarət;
 • Tədrisin keyfiyyətini təmin etmək məqsədilə metodik xidmətin təkmilləşdirilməsinin təşkili;
 • Məktəb inspeksiyalarının elmi-metodik təminatının hazırlanması;
 • Məktəbdaxili qiymətləndirmə ilə bağlı normativ hüquqi aktların, metodik tövsiyələrin hazırlanması;
 • Təhsilin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə aparılmış müvafiq tədqiqatların nəticələri və digər qurumlardan əldə olunmuş statistik məlumatlar əsasında təhlili;
 • Ümumtəhsil məktəblərinin fəaliyyətinin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması, icbari ümumi orta təhsilin həyata keçirilməsi sahəsində təşkilati tədbirlərin keçirilməsi;
 • Ümumtəhsil məktəblərində uşaqların məktəbəhazırlıq qruplarına qəbulu və məktəbəhazırlıq qruplarının mövcud qaydalara uyğun komplektləşdirilməsi ilə bağlı təşkilati tədbirlərin keçirilməsi;
 • Ümumtəhsil məktəblərində I (birinci) siniflərə şagird qəbulu, tədris digər dillərdə aparılan I (birinci) siniflərə qəbul zamanı müsabiqələrin aparılmasına rəhbərlik və nəzarət;
 • Şagirdlərin təhsil proqramları (kurikulumlar) əsasında dərin və keyfiyyətli biliyə yiyələnməsinə, şagirdlərdə yüksək əxlaqi ideyaların, milli adət-ənənələrin, multikultral və ümumbəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasına nəzarətin təşkili;
 • Təmayül siniflərinin şəbəkəsinin genişləndirilməsi;
 • Fənn olimpiadaları, müxtəlif müsabiqə və yarışların təşkili.
Sual-cavab:

Məktəbəhazırlıqla bağlı ən çox verilən suallar və onların cavablarıÜmumi təhsil müəssisələrinin I sinfinə şagird qəbulunun elektron sistem vasitəsilə həyata keçirilməsinə dair sual-cavabŞagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesi ilə bağlı sual-cavab

Normativ sənədlər:

Ümumi təhsilin dövlət standartları


Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi


 

Ümumi təhsil müəssisələrinin növlər üzrə Meyarları


 

Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların attestasiyasının (məktəbdaxili qiymətləndirmənin) aparılması Qaydası


 

Ümumi təhsil müəssisələrində tədris ilinin müddəti


 

Ümumi təhsil müəssisələri üçün dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və digər tədris-metodik vasitələrin hazırlanması qaydası


 

Təhsil müəssisələrində psixoloji xidmətin təşkili


 

Dövlət ümumi təhsil müəssisəsində siniflər üzrə şagird sıxlığı normaları


 

Ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələri üzrə sərbəst (eksternat) təhsilalma formasında təhsil alan şəxslərin buraxılış imtahanlarının təşkili haqqında Qaydalar

Paylaş: