• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Министерство МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮМЕНЮ

Уведомление

16 сентября 2020 года Министерство образования Азербайджанской Республики провело открытый тендер на закупку услуг по повышению квалификации (дистанционного) для повышения профессионального уровня учителей для создания психологического благополучия с учетом возрастных характеристик учеников. Тендер был проведен посредством единого интернет-портала о госзакупках. Решением Тендерной Комиссии, победителем тендера объявлено ООО Международный Образовательный Центр "İLM-Learn" и 27 ноября 2020-го года с этим предприятием был подписан договор о закупке.


27.11.2020 - 17:04