• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Во второй день Форума министров Азербайджана и ОАЭ по обмену опытом состоялось сессия «Образование»

13 июня в рамках Министерского форума по обмену опытом между Азербайджаном и ОАЭ, который проходит в Баку, была организована сессия с участием профильных государственных учреждений Азербайджанской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). 
 

На сессии «Образование», прошедшей во второй день форума, состоялись обсуждения с участием заместителя министра науки и образования Гасана Гасанлы и генерального директора компании «Emirates Schools Estate» Мохаммеда Аль-Гасима. 


В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества между двумя странами в сфере образования и дальнейшей совместной деятельности.


12.06.2024 - 18:50