• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Первая медаль наших школьников на Международном конкурсе научных и инженерных достижений

Впервые азербайджанские школьники завоевали иедаль на Международном конкурсе научных и инженерных достижений.
 

Учащиеся 10 класса Всемирной школы Университета Хазар, завоевали бронзовую медаль в номинации «Биомедицина и науки о здоровье» на конкурсе, проходившем в Калифорнии 11-17 мая. Кроме того, специальной награды в номинации «Робототехника» удостоены Ниджат Тагизаде, учащийся 10 класса этой же школы, и Хазар Гусейнов, учащийся 10 класса образовательного комплекса №132-134.
 

Отметим, что Международный конкурс научных и технических достижений (ISEF) —х престижное в мире научное соревнование для учеников.


18.05.2024 - 12:32