• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Встреча с делегацией комитета по образованию, науке и делам молодежи Парламента Грузии

12 марта министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с делегацией во главе с председателем комитета по образованию, науке и делам молодежи парламента Грузии Гиви Миканадзе.

 

На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в сферах общего образования, профессионального образования и высшего образования, а также перспективах развития сотрудничества.


12.03.2024 - 18:14