• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Первая вакансия в Карабахском университете!

В Карабахском университете объявлена ​​вакансия на должность руководителя программы.

 
Кандидаты, соответствующие требованиям, могут отправить свои заявки на адрес электронной почты karabakh@edu.gov.az.

 

Крайний срок подачи заявок 15 марта 2024 года. С подробной информацией желающие могут  ознакомиться через объявление: Вакансия в Карабахском университете – руководитель программы.

 

Отметим, что Карабахский университет был создан Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 ноября 2023 года в целях удовлетворения потребности в высококвалифицированных кадрах в соответствии с социально-экономическими потребностями территорий, освобожденных от оккупации .Университет будет функционировать в городе Ханкенди.


28.02.2024 - 18:26