• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Первое золото азербайджанских школьников на конкурсе по программированию InfO(1)Cup

9-18 февраля в Румынии прошли VIII соревнования школьников по программированию InfO(1)Cup.

 

На конкурсе, в котором приняли участие 135 школьников из 13 стран, азербайджанские ученики успешно выступили и завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медаль.

 

Ученик 10 класса лицея имени академика Зарифы Алиевой Айхан Демирли был награжден золотой медалью, а учащийся 10 класса Бакинского лицея физики, математики и информатики Рауль Джафарли - бронзовой медалью.

 

Подчеркнем, что азербайджанские школьники впервые завоевали золотую медаль на данном соревновании.

 

Следует отметить, что на сегодняшний день наши ученики завоевали на этих соревнованиях 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

 

Процесс подготовки национальных сборных к международным олимпиадам по информатике осуществляется с 2017 года на основе соглашения о сотрудничестве, подписанного между Институтом образования и ООО «Azercell Telecom». За указанный период наши студенты успешно участвовали в различных международных олимпиадах и конкурсах, завоевав в общей сложности 59 медалей, в том числе 4 золотых, 16 серебряных и 39 бронзовых.

 

За указанный период наши ученики успешно участвовали в различных международных олимпиадах и конкурсах, завоевав в общей сложности 59 медалей, в том числе 4 золотых, 16 серебряных и 39 бронзовых.


19.02.2024 - 14:55