• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Министр науки и образования посетил Объединенные Арабские Эмираты

12-14 февраля министр науки и образования Эмин Амруллаев  встретился с министром образования ОАЭ Ахмадом Белхулом Аль Фаласи, а также государственным министром народного образования и передовых технологий, председателем совета директоров компании «Emirates School Estate»  Сарой Аль Амири в рамках Всемирного правительственного саммита, проходящего в Дубае.


В ходе встреч обсуждалось текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере науки и образования между нашей страной и Объединенными Арабскими Эмиратами.


13.02.2024 - 16:24