• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Министр национального образования Турции находится с визитом в Азербайджане

С 30 января министр национального образования Турции Юсуф Текин находится с визитом в Азербайджане.

 

Делегация во главе с министром национального образования Турции 31 января посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила цветы к его могиле.

 

Затем была почтена память шехидов, отважно сражавшихся за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложены цветы к их могилам. Турецкая делегация также посетила Мемориал турецким воинам и почтила их память.

 

Далее состоялась встреча между министром национального образования Турции Юсуфом Текином и министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым.

 

Во время встречи было отмечено, что в последние годы отношения между Азербайджаном и Турцией в области образования успешно и динамично развиваются. Подчеркивалось также, что сфера образования является одной из наиболее важных с точки зрения еще большего укрепления существующих отношений между двумя странами.

 

Министр науки и образования Эмин Амруллаев особо отметил перспективы дальнейшего развития сотрудничества между братскими государствами.

 

В свою очередь, министр национального образования Турции Юсуф Текин выразил удовлетворение пребыванием в нашей стране.

 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации и перспективах сотрудничества между двумя странами в области образования.


31.01.2024 - 16:43