• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Состоялась встреча с представителями международного рейтингового агентства Times Higher Education

25 января состоялась встреча руководства Министерства науки и образования с представителями международного рейтингового агентства Times Higher Education (THE).


На встрече, в которой приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев и руководитель отдела глобальных связей агентства Фил Батин обсуждались текущие показатели и перспективы местных вузов.

 

Фил Бати дал общую информацию о рейтинге университетов мира. На встрече также сравнили результаты высших учебных заведений Азербайджана на региональном и глобальном уровне, выделили  сильные и слабые стороны вузов, результаты которых были проанализированы, и определили  следующие необходимые шаги для продвижения их в рейтингах.


25.01.2024 - 18:31