• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Министр образования, науки и молодежи Грузии находится с визитом в Азербайджане

С 24 января министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари находится с визитом в Азербайджане.
 
В первый день своего визита Георгий Амилахвари встретился с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым. В ходе встречи были обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества в сфере образования.


24.01.2024 - 18:40