• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Заместитель министра науки и образования посетил Грузию

Делегация во главе с заместителем министра науки и образования Гасаном Гасанлы посетила Грузию.

 

Позже состоялась встреча с министром образования и науки Грузии Георгием Амилахвари.

 

В ходе встречи была обсуждена деятельность школ с преподаванием на азербайджанском и грузинском языках, организация профессиональной подготовки учителей в обеих странах, а также высоко оценили  обмен учебниками для этих учебных заведений.


Также были затронуты необходимость обмена студентами и преподавателями и вопросы межвузовского сотрудничества.

 

В рамках визита заместитель министра  встретился с ректором Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили Джабой Самушия.

 

Состоялось обсуждение открытия специальности «Азербайджанский язык и литература» в упомянутом университете, был посещен открывшийся в мае этого года актовый зал имени Гейдара Алиева.

 

Заместитель министра Гасан Гасанлы также встретился с ректором Технического университета Грузии Давидом Гургенидзе. Был осмотрен участок, где будет действовать Центр азербайджановедения, который планируется открыть в указанном университете.
 


29.11.2023 - 11:44