• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Министр науки и образования встретился с послом Великобритании в нашей стране

20 сентября министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в нашей стране Фергусом Олдом.


На встрече было выражено удовлетворение текущим состоянием сотрудничества в сфере образования, было отмечено, что граждане, получившие стипендии на 2023-2024 учебный год в рамках «Государственной программы обучения молодежи на 2022-2026 годы в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран" в основном отдают предпочтения вузам Великобритании, а также были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. 
 


20.09.2023 - 17:34