• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Министр науки и образования встретился с директором постоянного представительства Азиатского банка развития в Азербайджане

13 сентября министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с директором постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Кэндис МакДейган.

 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Министерством науки и образования и выше указанной организацией в рамках «Стратегии партнерства со страной для Азербайджана, охватывающей 2024-2028 годы», подготовленной Азиатским банком развития.


13.09.2023 - 17:35