• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Азерабайджанские школьники успешно выступили на Международной олимпиаде по информатике

Азербайджанские школьники успешно выступили на 35-й Международной олимпиаде по информатике, проходившей в венгерском городе  Сегед с 28 августа по 4 сентября. 


Школьники, представлявшие нашу страну завоевали 1 бронзовую медаль и 2 поощрительные награды.


Так, ученик X класса лицея с уклоном физики, математики и информатики города Баку Фуад Гараева завовевал бронзовую медаль, ученик XI класса полной средней школы 245 города Баку 


Сахиб Алиев и ученица XI класса лицея с уклоном физики , математики и информатики города Гянджа Фидан Гусейнова завоевали поощрительные награды.


Следует отметить, что азербайджанские школьники участвуют в Международной олимпиаде по информатике с 1994 года. В общей сложности учащиеся положили в копилку 1 серебряную и 11 бронзовых медалей.  


Поздравляем наших школьников и желаем успехов.


04.09.2023 - 16:00