• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮ

Названа дата начала приема в группы дошкольной подготовки в Азербайджане

В Азербайджане с 5  августа начнется прием в группы дошкольной подготовки государственных общеобразовательных школ на 2022-2023  учебный год.

 

Данный процесс будет осуществляться через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az.

 

Процесс размещения электронного запроса по выбору школы для дошкольных групп начинается с 8 августа по азербайджанскому сектору, и с 11 августа по секторам, где обучение ведется на других языках.

 

Отметим, процесс регистрации завершится 14 сентября 2022 года.

 

https://edu.gov.az/uploads/sual-cavab/2022/mektebe-hazirliq-sual-cavab.pdf


02.08.2022 - 12:36