• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮ

Благодарственное письмо от заместителя Генерального секретаря ЮНЕСКО

Стефания Джаннини, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования, направила благодарственное письмо заведующей  отделом содержания, обучения и оценивания в общеобразовательной системе Министерства образования АР Вафе Ягублу за ее эффективную работу в Международной экспертной группе.

 

Письмо было направлено заведующему кафедрой за эффективную работу в составе Международной экспертной группы, созданной с целью пересмотра Рекомендаций ЮНЕСКО 1974 года о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудничества и мира, воспитании в духе прав человека и основных свобод.

 

Следует отметить, что в состав Международной экспертной группы были отобраны специалисты с более чем 15-летним опытом работы в сфере образования, которые участвовали в подготовке соответствующих правовых документов. Рекомендацию 1974 г. о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудничества и мира, прав человека и основных свобод, пересмотренную и подготовленную Группой экспертов, планируется принять на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2023 г.


28.07.2022 - 18:18