• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮ

В Мингечевире сдан в эксплуатацию Центр STEAM

28 июня в полной средней школе №9 имени Д. Нагиева в Мингечевире состоялась церемония открытия Центра STEAM.

 

В церемонии открытия приняли участие министр образования Эмин Амруллаев, директор Центрально-Аранского регионального управления образования Эльчин Каримов и ряд других гостей.

Гости ознакомились с условиями, созданными  в Центре.

 

Было отмечено, что Центр является 14-м по счету  STEAM-центром в стране.

 

На сегодняшний день проект STEAM реализован в Мингечевирском Технико- Гуманитарном лицее им.Р.Мурадова, в полной средней школе №7 и в лицее Естественно-Математических и Гуманитарных Наук. Всего в Мингечевире прошел обучение 21 учитель. Проект охватывает 575 школьников.

 

Следует отметить, что в различных регионах страны создаются Центры STEAM с целью обеспечения доступности проекта STEAM для всех, а также осуществления внеучебной деятельности учащихся, обладающих специальными знаниями и навыками в данной области, подготовки к различным соревнованиям, конкурсам и олимпиадам мирового уровня.


28.06.2022 - 15:37