• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮ

Министр образования принял участие в 5-м заседании Международной турецкой академии

24 июня министр образования Эмин Амруллаев принял участие в 5-м заседании Научного совета Международной турецкой академии в городе Нур-Султане, Казахстан.

Выступая на мероприятии  Э.Амруллаев  подчеркнул важность сотрудничества тюркских государств в сфере образования, в том числе в совместной разработке  учебников. Министр  подчеркнул важность увеличения масштабов существующих программ сотрудничества в сфере образования при поддержке Академии.

Э.Амруллаев  также предложил провести одно из мероприятий, включенных в план действий Международной Тюркской академии, в  городе Шуше.

В ходе 5-го заседания Научного совета Международной Тюркской академии также прошли двусторонние встречи Э.Амруллаева с министром образования и науки Кыргызской Республики Алмазбеком Бейшеналиевым и министром науки и высшего образования республики Казахстана Нурбек Саясатом, в ходе которых  обсуждались вопросы развития двусторонних отношений между странами в сфере  образования.

Отметим, что министр образования Азербайджана также принял участие в церемонии поднятия  флага Узбекистана, получившего статус наблюдателя в данной  организации.

Затем министр образования Азербайджана принял участие в мероприятии, посвященном 150-летию одного из общественно-политических деятелей Казахстана Ахмада Байтурсынова, где  рассказал о вкладе Ахмеда Байтурсынова в образовательную, научную и культурную жизнь тюркского мира.
По словам министра, его популяризация в мире еще больше укрепила духовные и культурные связи между тюркоязычными странами.


24.06.2022 - 18:02