• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Министерство МЕНЮ НАЗАД

Министр образования встретился с новоназначенным главой Представительства ЕС в Азербайджане

29 ноября министр образования Эмин Амруллаев встретился с новоназначенным главой представительства ЕС в Азербайджане Петром  Михалко.
 
Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии сотрудничества в области образования и возможных перспективах сотрудничества между Министерством образования Азербайджанской Республики и Представительством Европейского Союза в Азербайджанской Республике.
 


29.11.2021 - 16:05