• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Министерство МЕНЮ НАЗАД

Состоялся видеоприем министра образования

26 ноября министр образования Эмин Амруллаев провёл видеоприем граждан Евлахского, Бардинского, Тертерского, Агдамского, Физулинского, Ходжавендского, Самухского районов, городов Нафталан и Мингячевир.

 

В  приеме также приняли участие  вынужденные переселенцы, временно проживающие  в указанных  районах.

 

Министр, внимательно выслушав все обращения, жалобы и предложения граждан,  дал конкретные поручения  руководителям соответствующих департаментов министерства оперативно расследовать обращения и решить вопросы в соответствии с законодательством.

 

Следует отметить, что  основная  цель организации   видеоприема  - расширить возможности граждан по обращению в Министерство образования с использованием современных технологий, а также  создание  возможности для жителей регионов напрямую общаться с должностными лицами по видеосвязи без посещения административного здания Министерства образования.


26.11.2021 - 18:57