• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Министерство МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮМЕНЮ

Министр образования встретился со специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству

24 ноября министр образования Эмин Амруллаев встретился со специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, послом по особым поручениям МИД РФ Михаилом Швыдкой.

 

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние отношений между Азербайджаном и Россией в области образования и перспективы будущего сотрудничества.


24.11.2021 - 18:59