• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Министерство МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮМЕНЮ

В рамках турецко-азербайджанского сотрудничества стартует семинар по проекту eTwinning Plus

11-13 октября в рамках проекта eTwinning Plus планируется провести двусторонний семинар между Азербайджаном и Турцией.

 

Цель семинара на тему «Медиаграмотность и дезинформация» - продемонстрировать реализацию совместных международных образовательных проектов в обеих странах, а также постоянное единство в образовании в европейских странах eTwinning.  

 

В рамках семинара для учителей из Турции и Азербайджана (с каждой страны по 36 учителя), планируется провести тренинги и обсуждения на такие темы как медиаграмотность, предотвращение дезинформации, цифровые навыки, обучение на основе проектов, а также развитие у учителей навыков XXI века.

 

Тренинги будут проводить местные и турецкие специалисты. Ожидается, что в мероприятии примут участие официальные лица Министерства образования Турции.

 

Азербайджан присоединился к проекту eTwinning Plus в 2013 году. Данный проект является частью проекта eTwinning-  Программы непрерывного образования Европейского Союза.

 

Основная цель проекта - наладить коммуникацию между педагогами из примерно 40 европейских стран, участвующих в программе, создать возможности для сотрудничества, а также создать условия для реализации различных проектов по развитию совместного образования.

 

На сегодняшний день в рамках проекта реализовано 3432 образовательных проекта с участием 3224 учителей из 927 школ нашей страны, достигнуто множество  международных достижений и установлено на одном уровне с европейскими странами.


08.10.2021 - 16:36