• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Министерство МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮМЕНЮ

158608 учеников пойдут в первый класс в новом учебном году

Ожидается, что в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях Республики будут обучаться 1 589 829 учеников.


158 608 учеников будут учиться в первом классе, 132 881 - в девятом классе и 91 538 - в одиннадцатом классе.


Ожидается, что 117 176 учащихся будут привлечены к обучению в подготовительные дошкольные группы общеобразовательных учреждений страны.


21.09.2021 - 12:58