• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Министерство МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮМЕНЮ

Состоится очередной видеоприем министра образования

1 октября 2021 года в 16:00 министр образования Эмин Амруллаев по видеосвязи примет жителей Агдашского, Уджарского, Зердабского, Кюрдамирского, Гейчайского, Исмаиллинского, Шемахинского и Агсуинского районов.

В приеме также могут принять участие вынужденные переселенцы, временно проживающие в этих районах.

 

Жители вышеуказанных районов с 21 по 28  сентября 2021 года  (до 18:00) могут обратиться в колл-центр Министерства образования по телефону 146-1 (только в рабочее время) или записаться на видеоприем через официальный сайт (https://edu.gov.az/contact_us).

 

Граждане будут допущены в комнату, где проводится видеоприем, на основании списка записавшихся на прием и документов, удостоверяющих личность. В месте проведения приема должны соблюдаться соответствующие санитарно-гигиенические нормы. Не допускается одновременное участие в видеоприеме более одного человека.


21.09.2021 - 13:15