• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Министерство МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮМЕНЮ

Информация министерства образования

Основным условием возвращения к традиционному образованию в новом учебном году является вакцинация работников сферы  образования. Отметим, что работники сферы  образования являются одними из первых, кто присоединился к процессу вакцинации начавшемуся с января этого года.

 

В настоящее время более 80% работников образования вакцинировались против COVID-19. Однако, важно, чтобы к началу нового учебного года все больше работников данной сферы были вовлечены в процесс вакцинации. Не привитые работники образования не будут допущены в учебные заведения. Работники всех образовательных учреждений должны принимать активное участие в процессе вакцинации ради своего здоровья и здоровья окружающих.


Кроме того, работники образования, имеющие противопоказания, должны официально представить официальный «сертификат о противопоказаниях».

 

Министерство образования призывает всех работников образования вакцинироваться и соблюдать санитарно-гигиенические нормы.


09.09.2021 - 12:00