• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

“STEAM” project

STEAM: Science, Technology, Engineering, Art & Math


Date of creation: 2019


Goal: To form students' skills of the 21st century, such as critical, creative thinking, cooperation, and others, to create opportunities for learning in the process of creativity, to combine subjects into a single training model based on applications aimed at solving integrative, real problems, increase student’s ability to use modern ICT equipment by introducing different programming languages.
 

Information: The teaching process in the general education schools covered by the project follows the curriculum prepared for the modules "3D Printing", "Microbit Programming", "Electrical Engineering", "Biotechnology", "Nanotechnology", "Robotics", "Genetic Engineering", "CNC Laser Cutting", "Unmanned Aerial Vehicles (training drones)", "Entrepreneurship".


Scope of the coverage: The STEAM project covers 302 comprehensive schools and 10 STEAM Centres. A total of about 91,000 pupils are involved in STEAM education.